Mgr. Jozef Jánoš

Sem vložte podnadpis

Mgr. Jozef Jánoš . Už pri výbere vysokej školy som bol rozhodnutý pracovať ako pedagóg zaujímavej, nie často vyskytujúcej sa kombinácie vyučovacích predmetov a to matematiky a výtvarného umenia.

Môj pozitívny vzťah k divadlu, tancu a hube sa naplnil pri mojom pôsobení na SŠUP, ktorá permanentne spolupracuje pri tvorbe projektov s SKDK po stránke tvorby a realizácie divadelných scén a reklamných materiálov.

Inšpiráciou mojej práce je história, príroda, zvieratá, najmä kone a jazdecký šport, cestovanie, tanec hudba, divadlo a to mi pomáha a ma obohacuje v pedagogickej činnosti. Tvorím logá, plagáty, pozvánky, sprievodné materiály k výstavám, prezentáciám školy. Tiež pri zabezpečení zorganizovania amatérskych výtvarných súťaží pre študentov v rámci regiónu a mimo neho. Fotograficky dokumentujem život a aktivity školy.

Mojím krédom je vychovávať a vzdelať citlivého, ale aj cieľavedomého mladého človeka, ktorý je flexibilný, tvorivý. Výberom umeleckého nasmerovania, konkrétne na našej škole musí pochopiť, že z neho bude profesionál v umeleckej tvorbe a tomu musí podriadiť celú svoju činnosť a svoj život.