IUP

ak máš individuálny učebný plán, tu nájdeš všetko potrebné