IUP
ak máš individuálny učebný plán, tu nájdeš všetko potrebné

  • Rozvrh pre žiakov s IUP na 1. polrok: