2019

TOPOĽČANY

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch Vás pozýva na Výstavu - TVORIVOSŤOU K UMENIU,
ktorá sa bude konať od 19. 9. 2019 do 27. 9. 2019.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční 19. 9. o 16:30 hod.
 v Mestskej galérii v Topoľčanoch.
Ste srdečne pozvaní.

Výstava je tvorivou cestou od tradičného zobrazovania cez štylizáciu po kritickú reflexiu sveta. Na základe individuálnej sebareflexie je sprostredkované originálne poznanie reality. Tá sa zobrazuje pomocou symbolov, ktoré sú zašifrované na papieri, na plátne, v keramike a v textile.